ادعای وزارت خارجه انگلیس در خصوص انتخاب گزینه‌های دیگر در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای

ادعای وزارت خارجه انگلیس در خصوص انتخاب گزینه‌های دیگر در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای
وزارت خارجه انگلیس هشدار داد در صورتی که مذاکرات شکست بخورد، گزینه‌های دیگر در دستور کار قرار می‌گیرد.
منبع خبر : yjc.news