هشدار تخلیه خانه به هزاران نفر در هلند

هشدار تخلیه خانه به هزاران نفر در هلند
منابع خبری از هشدار برای تخلیه هزاران خانه در جنوب هلند به دلیل احتمال وقوع سیل خبر دادند.
منبع خبر : yjc.news