مستند مردان برق

مستند مردان برق
مستندی درباره مردان یکی از بزرگترین سایت‌های صنعتی ایران در تولید تجهیزات برقی، از جمله انواع ترانسفورماتورها، پست برق و تابلوبرق‌ها ببینید.
منبع خبر : iribnews.ir