واکنش روسیه به تحریم‌های جدید آمریکا

واکنش روسیه به تحریم‌های جدید آمریکا
روسیه در برابر تحریم‌های جدید آمریکا ضد ۵۰ فرد و شرکت روسی و نیز اخراج ۱۰ دیپلمات روس واکنش متقابل نشان خواهد داد.
منبع خبر : iribnews.ir