تاکید وزیر پیشنهادی نفت بر جلوگیری از خام فروشی

تاکید وزیر پیشنهادی نفت بر جلوگیری از خام فروشی
وزیر پیشنهادی نفت گفت: دنبال فروش نفت خام نباشیم بلکه باید زنجیره تکمیلی پتروشیمی را توسعه بدهیم.
منبع خبر : iribnews.ir