سومین قطار ترانزیتی از روسیه وارد بندرعباس شد

سومین قطار ترانزیتی از روسیه وارد بندرعباس شد
بندرعباس - مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: سومین قطار ترانزیتی حامل کودپتاس از روسیه وارد بندرعباس مرکز استان هرمزگان شد.
منبع خبر : mehrnews.com