تصمیم گیری درباره اصلاح ساختار بازار خودرو

تصمیم گیری درباره اصلاح ساختار بازار خودرو
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس جمهور برگزار و در این جلسه درباره برنامه اصلاح ساختار بازار خودرو همراه با افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده تولید داخلی بحث و تصمیم گیری شد.
منبع خبر : iribnews.ir