مشکلی برای تامین فرآورده‌های نفتی و بنزین در کشور وجود ندارد

مشکلی برای تامین فرآورده‌های نفتی و بنزین در کشور وجود ندارد
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: هیچ مشکلی برای تامین فرآورده‌های نفتی و بنزین در کشور وجود ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir