تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور

تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد طرح بانکداری اسلامی بررسی شد
منبع خبر : iribnews.ir