دستور ویژه رئیس‌ جمهور برای کنترل بازار مسکن

دستور ویژه رئیس‌ جمهور برای کنترل بازار مسکن
سخنگوی دولت: طرح‌های جدیدی برای تقویت نظارت بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
منبع خبر : iribnews.ir