اوقات شرعی بیست و هفتم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هفتم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز سه شنبه، بیست و هفتم اردیبهشت ماه، پانزدهم شوال، هفدهم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir