اوقات شرعی بیست و پنجم خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و پنجم خرداد ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، بیست و پنجم خرداد ماه، پانزدهم ذی القعده، پانزدهم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir