اوقات شرعی بیست و ششم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و ششم شهریور ماه در سمنان
امروز شنبه، بیست و ششم شهریور ماه، بیستم صفر، هفدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir