اوقات شرعی بیست و نهم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و نهم شهریور ماه در سمنان
امروز سه شنبه، بیست و نهم شهریور ماه، بیست و سوم صفر، بیستم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir