اوقات شرعی بیست و دوم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و دوم دی ماه در سمنان
امروز چهار شنبه، بیست و دوم دی ماه، نهم جمادی الثانی، دوازدهم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir