تغییر نشان ملی استاندارد ایران

تغییر نشان ملی استاندارد ایران
­ سازمان ملی استاندارد ایران، طرح جدید نشان ملی استاندارد ایران را با درج علامت اختصاری INSO به رنگ سبز تغییر داد.
منبع خبر : iribnews.ir