تولید گندم در خوزستان خشکسالی را دور زد

تولید گندم در خوزستان خشکسالی را دور زد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تولید گندم در استان علیرغم وقوع خشکسالی در مقایسه با پارسال کاهش نداشته است.
منبع خبر : yjc.news