تأکید مخبر بر دقت و سرعت در انجام حسابرسی صورت‌های مالی مناطق آزاد

تأکید مخبر بر دقت و سرعت در انجام حسابرسی صورت‌های مالی مناطق آزاد
معاون اول رئیس‌جمهور بر دقت و سرعت هر چه بیشتر در انجام حسابرسی صورت های مالی مناطق آزاد تأکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir