اوقات شرعی سی ام اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی سی ام اردیبهشت ماه در سمنان
امروز جمعه، سی ام اردیبهشت ماه، هجدهم شوال، بیستم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir