رئیسی دوحه را به مقصد تهران ترک کرد

رئیسی دوحه را به مقصد تهران ترک کرد
رئیس‌جمهور پس از سفری دو روزه و شرکت در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، دوحه را به مقصد تهران ترک کرد.
منبع خبر : mehrnews.com