ظرفیت برق فرودگاه شهدای جهرم ۷ برابر شد

ظرفیت برق فرودگاه شهدای جهرم ۷ برابر شد
رئیس فرودگاه شهدای جهرم با اشاره به تقویت شبکه و نوسازی پست هوایی این فرودگاه از افزایش هفت برابری ظرفیت برق فرودگاه شهدای جهرم خبر داد.
منبع خبر : yjc.news