ویژگی‌های متفاوت جریان برق مستقیم و متناوب

دو نوع جریان برق مستقیم و متناوب وجود دارد که هر کدام بنا بر قدرت و شیوه حرکت الکترون‌ها، دارای ویژگی‌ها و کابرد‌های مختلفی هستند.
منبع خبر : iribnews.ir