روسیه از آمریکا خواست تا «دیپلماسی سکوت» را دنبال کند

روسیه از آمریکا خواست تا «دیپلماسی سکوت» را دنبال کند
لاوروف در گفتگو با همتای آمریکایی خود خواستار دیپلماسی سکوت در مبادله زندانیان دو طرف شد.
منبع خبر : mehrnews.com