آزمون به بایر لورکوزن آلمان پیوست

آزمون به بایر لورکوزن آلمان پیوست
ملی پوش فوتبال ایران با قراردادی ۵ ساله به عضویت تیم فوتبال بایر لورکوزن آلمان درآمد.
منبع خبر : iribnews.ir