شهادت ۶۸ دانش آموز بروجردی؛ جنایتی بزرگ در تاریخ بشریت

شهادت ۶۸ دانش آموز بروجردی؛ جنایتی بزرگ در تاریخ بشریت
بمباران مدرسه بروجرد در سال ۱۳۶۵ و شهادت ۶۸ دانش آموز از جمله جنایت نابخشودنی رژیم بعث عراق است.
منبع خبر : iribnews.ir