تصویب ۹۴ طرح در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر

تصویب ۹۴ طرح در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر
رئیس جمهور از تصویب ۹۴ طرح برای توسعه استان بوشهر در سفر استانی هیات دولت به این استان خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir