روسیه ۲ دیپلمات هلندی را اخراج کرد

روسیه ۲ دیپلمات هلندی را اخراج کرد
اقدام ماه گذشته هلند مبنی بر اخراج دو دیپلمات روس، با واکنش متقابل دولت مسکو مواجه شد.
منبع خبر : mehrnews.com