تولید ۲ هزار تن گوشت خاویاری در شوهان دزفول

تولید ۲ هزار تن گوشت خاویاری در شوهان دزفول
مدیر کل شیلات خوزستان اظهار گفت: ۲هزار تن گوشت خاویاری در مجتمع پرورش ماهیان خاویاری شوهان دزفول تولید خواهد شد.
منبع خبر : yjc.ir