سقوط هواپیمای آموزشی ارتش و ایثار خلبانان

سقوط هواپیمای آموزشی ارتش و ایثار خلبانان
امروز صبح (دوشنبه) یک فروند هواپیمای آموزشی ‏از نوع اف ۵ داخل شهر تبریز و نزدیک فرودگاه بین المللی این شهر سقوط کرد
منبع خبر : iribnews.ir