فرصت آمریکایی‌ها برای ترک عراق رو به اتمام است

فرصت آمریکایی‌ها برای ترک عراق رو به اتمام است
معاون دبیرکل نجباء، حمایت این جنبش از هدف‌گیری نیروهای آمریکایی در خاک عراق را در صورت ترک نکردن این کشور تا ئایان سال جاری اعلام کرد.
منبع خبر : mehrnews.com