پیام دشمنان ناکارآمدی دین است

پیام دشمنان ناکارآمدی دین است
سردار سیاری گفت:دشمنان و جریان معاند فقط یک پیام دارند و می‌خواهند بگویند که دین ناکارآمد است.
منبع خبر : yjc.news