آغاز رزمایش‌های تخصصی و مسئله محور جهادگران در فارس

آغاز رزمایش‌های تخصصی و مسئله محور جهادگران در فارس
رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس از برگزاری رزمایش تخصصی جهاد دامپزشکی در ۱۸ منطقه عشایر نشین استان خبر داد
منبع خبر : yjc.news