آغاز اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت ‌سرعت

آغاز اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت ‌سرعت
نخستین اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت در بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است.
منبع خبر : iribnews.ir