جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir