وداع مردم زاهدان با شهدای اغتشاشات جمعه

وداع مردم زاهدان با شهدای اغتشاشات جمعه
مردم زاهدان دیشب با شهدای اغتشاشات جمعه این شهر وداع کردند.
منبع خبر : iribnews.ir