جدول درسی مدرسه تلویزیونی یکم اردیبهشت

جدول درسی مدرسه تلویزیونی یکم اردیبهشت
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان متوسطه یکم اردیبهشت از طریق شبکه آموزش اعلام شد.
منبع خبر : iribnews.ir