صرفه جویی ۳۲۰ هزارمتر مکعبی آب در نقده

صرفه جویی ۳۲۰ هزارمتر مکعبی آب در نقده
امسال با اجرای روشهای نوین آبیاری در ۱۰۲ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نقده ،نزدیک به ۳۲۰ هزار متر مکعب در مصرف آب در بخش کشاورزی صرفه جویی شده است.
منبع خبر : iribnews.ir