چالش زمین در شهرک‌های صنعتی

چالش زمین در شهرک‌های صنعتی
تولیدکنندگان مستقر در شهرک‌های صنعتی، برای اجرای طرح توسعه‌ی واحد صنعتی شان با چالش کمبود زمین رو برو شده اند.
منبع خبر : iribnews.ir