زمین لرزه ۵.۳ ریشتری کردستان را لرزاند

زمین لرزه ۵.۳ ریشتری کردستان را لرزاند
سنندج - زلزله ای با شدت ۵.۳ ریشتر مریوان را به لرزه در آورد.
منبع خبر : mehrnews.com