تحقق ۱۱۲ درصدی برنامه‌های مخابرات در حوزه تلفن ثابت

مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره به اقدامات و برنامه‌های این مجموعه در حوزه تلفن ثابت گفت: درصد تحقق برنامه عملکردی منطقه در حوزه تلفن ثابت از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱۲ درصد است.
منبع خبر : yjc.news