مجلس پای حمایت از ورزش ایستاده است

مجلس پای حمایت از ورزش ایستاده است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه کردن در ورزش پول دور ریختن نیست گفت: مجلس پای حمایت از ورزش ایستاده است.
منبع خبر : iribnews.ir