صدور رای برای ۴۲ پرونده قصور پزشکی

صدور رای برای ۴۲ پرونده قصور پزشکی
برای ۴۲ پرونده قصور پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد رای صادر شد.
منبع خبر : iribnews.ir