بیست سال پس از یازده سپتامبر

بیست سال پس از یازده سپتامبر
ماجرای ۱۱ سپتامبر به یک فیلم سینمایی شبیه است؛ غیرقابل باور، میخ کوب کننده و البته خوش ساخت.
منبع خبر : iribnews.ir