بانک‌ها نباید بیشتر از نرخ سود قانونی از مردم دریافت کنند

بانک‌ها نباید بیشتر از نرخ سود قانونی از مردم دریافت کنند
کارشناس امور مالی و بانکی با اشاره به اینکه نرخ سود در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، تعیین شده است، گفت: توافق خلاف آن امکان پذیر نیست و بانک‌ها نباید بیشتر از این نرخ، از مردم دریافت کنند.
منبع خبر : iribnews.ir