شهدا حق بزرگی بر گردن مردم و مسئولان دارند

شهدا حق بزرگی بر گردن مردم و مسئولان دارند
عبادی گفت: شهدا حق بزرگی بر گردن مردم و مسئولان دارند و تکریم از خانواده شهدا کمترین وظیفه بر دوش ما است.
منبع خبر : yjc.news