غفلت از ما ، همت از کرونا

غفلت از ما ، همت از کرونا
فعالیت مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ شهر‌های قرمز استان زنجان تعطیل است.
منبع خبر : iribnews.ir