طرح تاسیس سازمان توسعه روستایی کشور به مجلش پیشنهاد شد

طرح تاسیس سازمان توسعه روستایی کشور به مجلش پیشنهاد شد
فتحی با اشاره به ضرورت وجود نهادی خاص برای پیگیری امور توسعه روستایی، گفت: نباید اجازه داد ناهماهنگی بین دستگاه‌ها مشکلات بیشتری را برای روستاییان ایجاد کند، بنابراین در مجلس پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری مطرح شده است.
منبع خبر : yjc.news