خون شهدای مدافع حرم امنیت منطقه را تضمین کرده است

خون شهدای مدافع حرم امنیت منطقه را تضمین کرده است
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی گفت: به برکت خون شهدای مدافع حرم، گفتمان مقاومت توانسته است امنیت پایدار را برای منطقه به ارمغان بیاورد و آن را تضمین کند.
منبع خبر : iribnews.ir