اهل منطقه باید در مورد آینده منطقه تصمیم بگیرند

اهل منطقه باید در مورد آینده منطقه تصمیم بگیرند
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما بر گفتگو و همکاری منطقه‌ای تاکید داریم و اهل منطقه باید در مورد آینده منطقه تصمیم بگیرند.  
منبع خبر : mehrnews.com