کشف گونه گیاهی جدید در دانشگاه فردوسی مشهد

کشف گونه گیاهی جدید در دانشگاه فردوسی مشهد
نمونه گیاهی جدید با نام گل جالیز پویانی توسط محققان دانشگاه فردوسی مشهد کشف شد.
منبع خبر : yjc.ir